رفتن به محتوای اصلی
x

  از نظر جایگاه سازمانی، دفتر نظارت و ارزیابی آموزش به عنوان زیرمجموعه مدیریت برنامه‌ریزی و ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه فعالیت می‌نماید.

                

تحت نظارت وف ایرانی