رفتن به محتوای اصلی
x

  جهت دستیابی به آموزش مناسب و مطلوب، لازم است مؤلفه‌های فرآیند آموزش دانشگاه مورد توجه قرار گیرد. اصلی‌ترین مؤلفه این فرآیند، اعضای هیأت علمی دانشگاه هستند که نقش اساسی در شکل‌گیری کیفیت آموزش دارند. بنابراین باید شرایط ارتقاء عملکرد کیفی اعضای هیأت علمی را فراهم نمود تا آنان بتوانند در تمام وظایف خویش به ویژه در حوزه آموزش و پژوهش موفق عمل کنند. برای این هدف، مسئولین دانشگاه در سال 1385 طرح پژوهشی "طراحی و پیاده‌سازی سیستم ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان" با هدف ارتقاء عملکرد آموزشی با گروه پژوهشی آمار دانشگاه تعریف نمودند. در این طرح، شاخص‌های ارزیابی عملکردهای کیفی آموزش با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار تدوین شد و راهکارهای پیاده‌سازی سیستم نگرش‌سنجی، مکانیزم استفاده از نتایج تحلیل‌های آماری و محاسبه شاخص‌های ارزیابی کیفیت آموزش تعیین شد. نتایج این طرح به صورت فرم‌های نظرسنجی و ارزیابی در سامانه گلستان پیاده‌سازی شد و جهت ارزیابی عملکرد کیفی آموزشی اعضای هیأت علمی توسط این دفتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سیستم ارزیابی در هر دوره سه ساله مورد بازنگری قرار می‌گیرد و به صورت پویا نقاط ضعف آن برطرف می‌گردد.

   فعالیت‌های این دفتر که بر اساس این طرح ارزیابی کیفیت انجام می‌شود عبارت است از:

الف) ارزیابی اعضای هیأت علمی
ارزیابی اعضای هيأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان هم اکنون به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه گلستان دانشگاه در موارد زیر انجام می‌شود:

1- ارزیابی کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی در دروس کارشناسی (دروس نظری، کارگاه‌های آموزشی و تربیت‌بدنی) و تحصیلات تکمیلی (دروس نظری و دروس آموزش‌های الکترونیکی). در این ارزیابی، عملکرد استاد در حوزه علمی، رفتاری و مدیریتی مورد سنجش قرار می‌گیرد.
2- نظرخواهی از دانش‌آموختگان ممتاز (در این ارزیابی، عملکرد استاد در حوزه علمی، رفتاری و مدیریتی مورد سنجش قرار می‌گیرد).
3- نظرخواهی از دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی جهت ارزیابی استاد راهنما در هدایت پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترا.

ب) ارزیابی دستیاران آموزشی
طرح دستیاران آموزشی (
TA) در دانشگاه صنعتی اصفهان در دروس اصلی رشته‌های مختلف دانشگاه به صورت فعال و پویا اجرا می‌شود. این طرح در دروس پایه به صورت رفع اشکال دروس، برگزاری کلاس‌های حل تمرین و کوئیزهای درسی توسط دانشجویان دوره دکترا اجرا می‌شود. دفتر نظارت و ارزیابی آموزش با نظرسنجی از دانشجویان به صورت روشمند در پایان ترم، میزان تحقق اهداف طرح دستیاران آموزشی را رصد می‌کند و جهت بر طرف کردن نقاط ضعف طرح و ارتقاء آن با معاونین آموزشی دانشکده‌ها همکاری می‌کند.

ج) برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی برای اعضای هیأت علمی
از سال 1385 برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی و مهارتی با اجرای کارگاه‌های آموزشی «روش تدریس» برای اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام آغاز شد. دفتر نظارت و ارزیابی آموزش دانشگاه با رصد کیفیت آموزشی و تشخیص نقاط ضعف اعضای هیأت علمی، عناوین کارگاه‌های مهارتی را تعیین و این دوره‌ها را برگزار می‌کند. از جمله این کارگاه‌ها می‌توان به کارگاه‌های «پژوهش»، «اخلاق حرفه‌ای»، «هوش هیجانی» و «ارتباط مؤثر» اشاره کرد که از طرف همکاران مورد استقبال فراوان قرار گرفت و این دفتر طی چندین بار این دوره‌ها را برگزار کرد.

د) بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی کیفیت
برخی از نتایج نگرش‌سنجی به صورت منظم در پایان هر نیمسال تحصیلی جهت ارتقاء کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. از آن‌جا که نتایج اولیه نگرش‌سنجی، داده‌هایی خام هستند جهت استفاده از آن‌ها برای ارتقاء کیفیت آموزش، لازم است این داده‌ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. یکی از روش‌های بررسی نتایج نگرش‌سنجی، روش‌های آماری است. در روش‌های آماری می‌توان نتایج نگرش‌سنجی را طبقه‌بندی، خوشه‌بندی و مقایسه نمود و ارتباط و معناداری نتایج نگرش‌سنجی را استخراج کرد و به کمک آمارهای توصیفی و استنباطی، نقاط ضعف و قوت سیستم آموزشی را استخراج نمود. تعدادی از تحلیل‌های آماری که در این راستا در این دفتر صورت گرفته عبارتند از:

1- تجزیه و تحلیل نتایج نگرش‌سنجی دروس هر نيمسال تحصيلي.
2- بررسي معناداري و مقايسه آماري نمرات نگرش‌سنجی بر اساس مقطع درس (كارشناسي و تحصيلات تكميلي)، نوع دروس و سایر عوامل تأثیرگذار.
3- بررسی معناداری نتایج نگرش‌سنجی درس و نمرات پایان‌ترم دانشجویان در نیمسال تحصیلی.
4- تحلیل‌های آماری گوناگون جهت افزایش کیفیت آموزش؛ به عنوان نمونه می‌توان به بررسی و مقايسه وضعيت تحصيلی دانشجويان خوابگاهی و غيرخوابگاهی اشاره کرد.
5- برگزاری جلسه مشترک با برخی از اساتيد جهت ارتقاء کيفيت آموزش ایشان.

ﻫ) ارتقاء روش نگرش‌سنجی در سامانه گلستان

1- امکان رؤیت نظر دانشجویان ممتاز کلاس در نگرش‌سنجی دروس توسط عضو هیأت علمی.
2- امکان رؤیت نظر دانش‌آموختگان ممتاز کلاس در نگرش‌سنجی دروس توسط عضو هیأت علمی.
3- نظرسنجی استاد راهنمای پروژه قبل از جلسه دفاع از پایان‌نامه یا رساله.
4- انجام نگرش‌سنجی دروس در هفته پایانی نیمسال تحصیلی.
5- امکان استفاده از گزارشات مقایسه‌ای جهت استفاده اساتید.
6- طراحی، اجرا و مکانیزه کردن الگوریتم مناسب جهت انتخاب دروس برای نگرش‌سنجی.

 

تحت نظارت وف ایرانی