رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی دفتر:

     یکی از رسالت‌های مهم دانشگاه، اهتمام به امر آموزش است. در فرآیند آموزش، ارتقاء کیفیت آموزش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دفتر نظارت و ارزیابی آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان متولی ارتقاء کیفیت آموزشی در دانشگاه است. این دفتر عهده‌دار وظایف متعددی از جمله ارزیابی اعضای هیأت علمی و دستیاران آموزشی، جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت رصد وضعیت آموزشی دانشگاه، بررسی و تحلیل نتایج نگرش‌سنجی و سایر فعالیت‌ها جهت بهبود مستمر کیفیت آموزش است.
   دفتر نظارت و ارزیابی آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در حال حاضر با همكاری دو كارشناس به وظایف خود عمل می‌كند. حوزه عملكردی این دفتر؛ امور آموزشی و عملکرد اعضای هیأت علمی را در بر می‌گیرد.

تاریخچه:

     دفتر نظارت و ارزيابي آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان، فعالیت‌های خود را از مهرماه سال 1368 تحت عنوان مديريت برنامه‌ريزي آموزشي، نظارت و سنجش آغاز نمود و پس از تعميم اهداف و وظایف آن، با نام دفتر نظارت و ارزيابي آموزش به کار خود ادامه داده است. از نظر جایگاه سازمانی، دفتر نظارت و ارزیابی آموزش به عنوان زیرمجموعه مدیریت برنامه‌ریزی و ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه فعالیت می‌نماید. از مهمترین اهداف این دفتر می‌توان به ارزيابي و ارتقاء كيفيت آموزش در دانشگاه، برآورد تحقق اهداف كمّي و كيفي چشم‌انداز نظام آموزش دانشگاه، سنجش كيفيت آموزش، ميزان كارآئي برنامه‌ها و مقررات آموزشي و نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي آموزشي اشاره کرد.

اهداف:
     از مهمترین اهداف این دفتر می‌توان به ارزيابي و ارتقاء كيفيت آموزش در دانشگاه، برآورد تحقق اهداف كمّي و كيفي چشم‌انداز نظام آموزش دانشگاه، سنجش كيفيت آموزش، ميزان كارآئي برنامه‌ها و مقررات آموزشي و نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي آموزشي اشاره کرد.
 
وظایف:
     وظایف این دفتر که اکنون به صورت روشمند پیاده‌سازی شده و اجرا می‌شود عبارتند از:

- اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي در دانشگاه.
- جمع‌آوري اطلاعات و آمار مورد نياز در زمينه سه محور اصلي امور آموزش (مديريت آموزشي، اعضای هيأت علمي، امور دانشجويان) و تجزيه و تحليل آن‌ها و ارائه نتايج به مديريت دانشگاه.
- جمع‌آوري و ارسال اطلاعات شاخص‌های دانشگاه جهت رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان اسلام و سایر مراکز استانی.
- تهيه و تنظيم گزارش‌هاي مربوط به كيفيت آموزشي دانشگاه بر اساس الگوهاي تنظيم شده و ارائه به مراجع ذیصلاح و معاونت آموزشي در هر سال تحصيلي.
- تهيه و تنظيم و جمع‌آوري و ارائه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود مستمر كيفيت آموزشي در دانشگاه.
- شناخت امكانات آموزشي و بررسي كمبودهاي آموزشي و برنامه‌ريزي براي آينده.
- ارزيابي مداوم كيفيت و كميت عملكرد آموزشي اعضای هيأت علمي از روش‌های مختلف.
- بررسي وضعيت علمي و آموزشي اعضای هيأت علمي دانشگاه با رعايت عوامل گوناگون مؤثر بر كيفيت آموزشي.
- پيشنهاد و ارائه طرح تشويق، ترفيع و اعطاي نشان‌هاي علمي به اعضای هيأت علمي بر اساس نتايج به دست آمده از ارزيابي آموزشي و سوابق آموزشي و پژوهشي ایشان.
- گردآوري و انعكاس نقطه نظرات دانشجويان و فارغ‌التحصيلان در راستاي كشف نقاط قوت و ضعف امور آموزشي دانشگاه.
- برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی جهت ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش اعضای هیأت علمی.

تحت نظارت وف ایرانی