معرفی دفتر نظارت و ارزيابي آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخچه و اهداف

     یکی از رسالت‌های مهم دانشگاه، اهتمام به امر آموزش است. در فرآیند آموزش، ارتقاء کیفیت آموزش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دفتر نظارت و ارزیابی آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان متولی ارتقاء کیفیت آموزشی در دانشگاه است. این دفتر عهده‌دار وظایف متعددی از جمله ارزیابی اعضای هیأت علمی و دستیاران آموزشی، جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت رصد وضعیت آموزشی دانشگاه، بررسی و تحلیل نتایج ارزشیابی و سایر فعالیت‌ها جهت بهبود مستمر کیفیت آموزش است. اين دفتر فعالیت‌های خود را از مهرماه سال 1368 تحت عنوان مديريت برنامه‌ريزي آموزشي، نظارت و سنجش آغاز نمود و پس از تعميم اهداف و وظایف آن، با نام دفتر نظارت و ارزيابي آموزش به کار خود ادامه داده است. از مهمترین اهداف این دفتر می‌توان به ارزيابي و ارتقاء كيفيت آموزش در دانشگاه، برآورد تحقق اهداف كمّي و كيفي چشم‌انداز نظام آموزش دانشگاه، سنجش كيفيت آموزش، ميزان كارآئي برنامه‌ها و مقررات آموزشي و نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي آموزشي اشاره کرد.

 

وظایف

     وظایف این دفتر که اکنون به صورت روشمند پیاده‌سازی شده و اجرا می‌شود عبارتند از:

- اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي در دانشگاه.

- جمع‌آوري اطلاعات و آمار مورد نياز در زمينه سه محور اصلي امور آموزش (مديريت آموزشي، اعضای هيأت علمي، امور دانشجويان) و تجزيه و تحليل آن‌ها و ارائه نتايج به مديريت دانشگاه.

- جمع‌آوري و ارسال اطلاعات شاخص‌های دانشگاه جهت رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان اسلام و سایر مراکز استانی.

- تهيه و تنظيم گزارش‌هاي مربوط به كيفيت آموزشي دانشگاه بر اساس الگوهاي تنظيم شده و ارائه به مراجع ذیصلاح و معاونت آموزشي در هر سال تحصيلي.

- تهيه و تنظيم و جمع‌آوري و ارائه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود مستمر كيفيت آموزشي در دانشگاه.

- شناخت امكانات آموزشي و بررسي كمبودهاي آموزشي و برنامه‌ريزي براي آينده.

- ارزيابي مداوم كيفيت و كميت عملكرد آموزشي اعضای هيأت علمي از روش‌های مختلف.

- بررسي وضعيت علمي و آموزشي اعضای هيأت علمي دانشگاه با رعايت عوامل گوناگون مؤثر بر كيفيت آموزشي.

- پيشنهاد و ارائه طرح تشويق، ترفيع و اعطاي نشان‌هاي علمي به اعضای هيأت علمي بر اساس نتايج به دست آمده از ارزيابي آموزشي و سوابق آموزشي و پژوهشي ایشان.

- گردآوري و انعكاس نقطه نظرات دانشجويان و فارغ‌التحصيلان در راستاي كشف نقاط قوت و ضعف امور آموزشي دانشگاه.

- برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی جهت ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش اعضای هیأت علمی.

 

مدل فرآیند ارزیابی، دستاوردها و نتایج

     جهت دستیابی به آموزش مناسب و مطلوب، لازم است مؤلفه‌های فرآیند آموزش دانشگاه مورد توجه قرار گیرد. اصلی‌ترین مؤلفه این فرآیند، اعضای هیأت علمی دانشگاه هستند که نقش اساسی در شکل‌گیری کیفیت آموزش دارند. بنابراین باید شرایط ارتقاء عملکرد کیفی اعضای هیأت علمی را فراهم نمود تا آنان بتوانند در تمام وظایف خویش به ویژه در حوزه آموزش و پژوهش موفق عمل کنند. برای این هدف، مسئولین دانشگاه در سال 1385 طرح پژوهشی " طراحی و پیاده‌سازی سیستم ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان" با هدف ارتقاء عملکرد آموزشی با گروه پژوهشی آمار دانشگاه تعریف نمودند. در این طرح، شاخص‌های ارزیابی عملکردهای کیفی آموزش با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار تدوین شد و راهکارهای پیاده‌سازی سیستم ارزیابی، مکانیزم استفاده از نتایج تحلیل‌های آماری و محاسبه شاخص‌های ارزشیابی کیفیت آموزش تعیین شد. نتایج این طرح به صورت فرم‌های نظرسنجی و ارزیابی در سامانه گلستان پیاده‌سازی شد و جهت ارزیابی عملکرد کیفی آموزشی اعضای هیأت علمی توسط این دفتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سیستم ارزیابی در هر دوره سه ساله مورد بازنگری قرار می‌گیرد و به صورت پویا نقاط ضعف آن برطرف می‌گردد.

فعالیت‌های این دفتر که بر اساس این طرح ارزیابی کیفیت انجام می‌شود عبارت است از:

الف) ارزیابی اعضای هیأت علمی

ارزیابی اعضای هيأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان هم اکنون به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه گلستان دانشگاه در موارد زیر انجام می‌شود:

1- ارزیابی کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی در دروس کارشناسی (دروس نظری، کارگاه‌های آموزشی و تربیت بدنی) و تحصیلات تکمیلی (دروس نظری و دروس آموزش‌های الکترونیکی)، در این ارزیابی، عملکرد استاد در حوزه علمی، رفتاری و مدیریتی مورد سنجش قرار می‌گیرد.

2- نظرخواهی از دانش‌آموختگان ممتاز (در این ارزیابی، عملکرد استاد در حوزه علمی، رفتاری و مدیریتی مورد سنجش قرار می‌گیرد).

3- نظرخواهی از دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی جهت ارزیابی استاد راهنما در هدایت پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترا.

 

ب) ارزیابی دستیاران آموزشی

طرح دستیاران آموزشی (TA) در دانشگاه صنعتی اصفهان در دروس اصلی رشته‌های مختلف دانشگاه به صورت فعال و پویا اجرا می‌شود. این طرح در دروس پایه به صورت رفع اشکال دروس، برگزاری کلاس‌های حل تمرین و کوئیزهای درسی توسط دانشجویان دوره دکترا اجرا می‌شود. دفتر نظارت و ارزیابی آموزش با نظرسنجی از دانشجویان به صورت روشمند در پایان ترم، میزان تحقق اهداف طرح دستیاران آموزشی را رصد می‌کند و جهت بر طرف کردن نقاط ضعف طرح و ارتقاء آن با معاونین آموزشی دانشکده‌ها همکاری می‌کند.

 

ج) برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی برای اعضای هیأت علمی

از سال 1385 برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی و مهارتی با اجرای کارگاه‌های آموزشی «روش تدریس» برای اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام آغاز شد. دفتر نظارت و ارزیابی آموزش دانشگاه با رصد کیفیت آموزشی و تشخیص نقاط ضعف اعضای هیأت علمی، عناوین کارگاه‌های مهارتی را تعیین و این دوره‌ها را برگزار می‌کند. از جمله این کارگاه‌ها می‌توان به کارگاه‌های "پژوهش"، "اخلاق حرفه‌ای" و "هوش هیجانی" اشاره کرد که از طرف همکاران مورد استقبال فراوان قرار گرفت و این دفتر طی چندین بار این دوره‌ها را برگزار کرد.

 

د) بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی کیفیت

برخی از نتایج ارزشیابی به صورت منظم در پایان هر نیمسال تحصیلی جهت ارتقاء کیفیت آموزشی اعضای هیأت علمی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. از آن‌جا که نتایج اولیه ارزشیابی، داده‌هایی خام هستند جهت استفاده از آن‌ها برای ارتقاء کیفیت آموزش، لازم است این داده‌ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. یکی از روش‌های بررسی نتایج ارزشیابی، روش‌های آماری است. در روش‌های آماری می‌توان نتایج ارزشیابی را طبقه‌بندی، خوشه‌بندی و مقایسه نمود و ارتباط و معناداری نتایج ارزشیابی را استخراج کرد و به کمک آمارهای توصیفی و استنباطی، نقاط ضعف و قوت سیستم آموزشی را استخراج نمود. تعدادی از تحلیل‌های آماری که در این راستا در این دفتر صورت گرفته عبارتند از:

1- تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی دروس هر نيمسال تحصيلي.

2- بررسي معناداري و مقايسه آماري نمرات ارزشيابي بر اساس مقطع درس (كارشناسي و تحصيلات تكميلي)، نوع دروس و سایر عوامل تأثیرگذار.

3- بررسی معناداری نتایج ارزشیابی درس و نمرات پایان‌ترم دانشجویان در نیمسال تحصیلی.

4- تحلیل‌های آماری گوناگون جهت افزایش کیفیت آموزش؛ به عنوان نمونه می‌توان به بررسی و مقايسه وضعيت تحصيلی دانشجويان خوابگاهی و غيرخوابگاهی اشاره کرد.

5- برگزاری جلسه مشترک با برخی از اساتيد جهت ارتقاء کيفيت آموزش ایشان.

 

ﻫ) ارتقاء روش ارزشیابی در سامانه گلستان

1- امکان رؤیت نظر دانشجویان ممتاز کلاس در ارزشیابی دروس توسط عضو هیأت علمی

2- امکان رؤیت نظر فارغ‌التحصیلان ممتاز کلاس در ارزشیابی دروس توسط عضو هیأت علمی

3- ارزشیابی استاد راهنمای پروژه قبل از جلسه دفاع از پایان‌نامه یا رساله

4- انجام ارزشیابی دروس در هفته پایانی نیمسال تحصیلی

5- امکان استفاده از گزارشات مقایسه‌ای جهت استفاده اساتید

6- طراحی، اجرا و مکانیزه کردن الگوریتم مناسب جهت انتخاب دروس برای ارزشیابی

 

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

كارگاه آموزشي مدیریت ذهن مدرس: استاد مهرداد دشتی...

تحت نظارت وف ایرانی