ارتباط با ما

مدیریت: دکتر محمد مشایخی                                   تلفن: 33912324-33912304 (031)


 کارشناس: کیوان پالیک                                            تلفن: 33912324-33912304 (031)


کارشناس: سجاد رئیسی                                            تلفن: 33912324-33912304 (031)

------------------------------------------------------------------------------------

ارتباط با دانشگاه:

اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - کدپستی 8415683111

شماره تماس 11-33912210 - 31(0) - 98+

شماره فکس 33912862 - 31(0) - 98+

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

كارگاه آموزشي ارتباط مؤثر مدرس: دکتر احمد پدرام...
كارگاه آموزشي هوش هیجانی مدرس: دکتر محمدرضا عابدی...

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف