كارگاه آموزشي «کارگاه راهکارهای افزایش استناد به مقالات»


مدرس دوره: جناب آقاي دكتر آقای دکتر محمد جواد امیدی (مشاهده صفحه شخصی) عضو هيأت علمي دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان


سرفصل مطالب و برنامه زمان‌بندي كارگاه (دانلود سرفصل کارگاه)


فايل‌ مطالب ارائه شده در كارگاه آموزشي (دانلود فرمت pdf)


فيلم‌ كارگاه آموزشي:

 (دانلود)