كارگاه آموزشي «آشنايي با قراردادها و امور حقوقي»


مدرسان دوره: جناب آقاي دكتر ذاکرحسین فیروزه (مشاهده صفحه شخصی) عضو هيأت علمي دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان و جناب آقای شیروانی مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه صنعتی اصفهان


سرفصل مطالب و برنامه زمان‌بندي كارگاه (دانلود سرفصل کارگاه)


فايل‌ مطالب ارائه شده در كارگاه آموزشي توسط آقای دکتر فیروزه (دانلود فرمت pdf)

فايل‌ مطالب ارائه شده كارگاه آموزشي توسط آقای شیروانی (دانلود فرمت pdf)


 

فيلم‌هاي كارگاه آموزشي:

(دانلود)