اطلاعیه شماره یک دانشگاه صنعتی اصفهان

عالمى كه از علمش بهره برد، برتر از هفتاد هزار عابد است . ( امام باقر (ع) )

محتوای ویژه

اخبار و اطلاعیه ها

كارگاه آموزشي ارتباط مؤثر مدرس: دکتر احمد پدرام...
كارگاه آموزشي هوش هیجانی مدرس: دکتر محمدرضا عابدی...

تحت نظارت وف ایرانی